ГРАФИК

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

утвърден от Министъра на образованието и науката със заповед № РД09-4130/ 29.08.2017 г.

 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 01.11.2017 г. - 05.11.2017 г. вкл.                 есенна

 23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл.                 коледна

03.02.2018 г. - 06.02.2018 г. вкл.                  междусрочна

31.03.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл.                  пролетна за VIII - XI клас

 2.  Неучебни дни

 21.05.2018 г.                                               ДЗИ по БЕЛ

 23.05.2018 г.                                               Второ ДЗИ

 25.05.2018 г.                                               неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и

                                                                    култура и на славянската писменост

3. Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г.                                                за I - XII клас

4. Край на втория учебен срок

 15.05.2018 г.                                               ХІІ клас                                

  29.06.2018 г.                                              VIII - ХІ клас                          

 

ПГИИ "Джон Атанасов"