ГРАФИК

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

утвърден от Министъра на образованието и науката със заповед № РД09-2148/ 27.08.2019 г.

 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

 

 2.  Неучебни дни

 

20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2020 г.   за I - XII клас

 

4. Край на втория учебен срок

 14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

 30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)                 

 

ПГИИ "Джон Атанасов"