ГРАФИК

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

утвърден от Министъра на образованието и науката със заповед № РД09-1804/ 31.08.2021 г.

 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
07.04.2022 г. – 11.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

 

 2.  Неучебни дни

22.09.2021 г. Ден на незашисимостта на България
01.11.2021 г. Ден на народните будители
24.12.2021 г. - Бъдни вечер,25 и 26.12.2021 г. Рождество Христово
01.01.2022 г. Нова година
03.03.2022 г. 3март - Ден на Освобождението на България от османско иго
01.05.2022 г. Ден на труда и на международната работническа солидарност
06.05.2022 г. Гергьовден,Ден на храбростта и Българската армия
18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на профисионална квалификация
24.05.2022 Ден на светите братя Кирил и Методи , на българската азбука,просвета и култура и на славянската книжовност
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,просветни и културни дейности
14.06.2022г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г.   за I - XII клас

 

4. Край на втория учебен срок

 12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

 30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)                 

 

ПГИИ "Джон Атанасов"