Г Р А Ф И К

за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади

през учебната 2016/2017 година,

утвърден със Заповед № РД-09-1369/ 15.09.2016г. на Министъра на образованието и науката

ОЛИМПИАДА

ВРЕМЕТРАЕНЕ

ДАТА

НАЧАЛЕН   ЧАС

Български език и литература 4 часа 14.12.2016г. 14:00
Математика 4 часа 19.12.2016г. 13:00
Информационни технологии 4 часа до 20.01.2017г. по график
Биология и здравно образование         4 часа 27.01.2017г. 14:00
Физика 4 часа 14.01.2017г. 14:00
Химия и опазване на околната среда   4 часа 20.01.2017г. 14:00
География и икономика 4 часа 17.01.2017г. 14:00
История и цивилизация 4 часа до 29.01.2017г.  
Английски език 4 часа 14.01.2017г. 09:00