Г Р А Ф И К

за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади

през учебната 2019/2020 година,

утвърден със Заповед РД09-2149/27.08.2019 г.  на Министъра на образованието и науката

ОЛИМПИАДА

ВРЕМЕТРАЕНЕ

ДАТА

НАЧАЛЕН   ЧАС

 

 

Протокол за резулатите на състезателна група IV-VI клас от областна олимпиада по математика