КЛАСИРАНЕ

 при провеждане на областен кръг на ученически олимпиади

през учебната 2019/2020 година,

утвърден със Заповед РД09-2149/27.08.2019 г.  на Министъра на образованието и науката

 

 

Протокол за резулатите на учениците от областен кръг на олимпиада по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА през учебната 2019/2020 г.

Протокол за резулатите на състезателна група IV-VI клас от областна олимпиада по математика