Училищна стратегия на превенция за отпадане на деца от училище 2016-2020г.