Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2016/2017 година