Етичен кодекс

на ПГИИ "Джон Атанасов"

Приет с гласуване на членовете на училищната общност на ПГИИ “Джон Атанасов”.