О Б Я В А

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

„Специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на община Търговище

 по маршрутно разписание гр. Търговище-гр. Омуртаг-гр.Търговище"


    ДОКУМЕНТИ:
    1. ОБЯВА-обява
    2. ДОКУМЕНТАЦИЯ-документация
    3. ОБРАЗЦИ на документи-образци

 


 

Договори

Договор с АдминСофт ЕООД

Договор за достъп до услугите на "Глобъл комюникейшън нет"-АД

Договор за наем с ДП "Българо-германски център за професионално обучение", клон Пазарджик

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 1

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 2

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 3

Договор с Energo-Pro