О Б Я В А

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2021/2022 г.:

1. по маршрут гр. Търговище – с. Баячево- с. Кралево и обратно с общ дневен пробег от 60 км.

2. по маршрут гр. Търговище – с. Пролаз- с. Козма Презвитер - гр. Омуртаг и обратно с общ дневен пробег от 100 км.


    ДОКУМЕНТИ:
   Необходимите документи може да намерите на следния линк.

 


 

Обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП

Средствата за ремонта са отпуснати с ПМС 262 от 29.07.2021 г.

1.Покана за участие в обществена поръчка на основание чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП - директно възлагане

2.Отказ

4.Оферта

6.Договор за инвеститорски контрол

7.Споразумение за прекратяване на договор оговор за СМР

8.Споразумение за прекратяване на договор за инвеститорски контрол

9.Покана

10.Оферта


 

Договори

Договор с АдминСофт ЕООД

Договор за достъп до услугите на "Глобъл комюникейшън нет"-АД

Договор за наем с ДП "Българо-германски център за професионално обучение", клон Пазарджик

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 1

. Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 2

Договор за електронни съобщителни услуги с Vivacom - 3

Договор с Energo-Pro