План за действие при подготвен или извършен терористичен акт