График за провеждане на занятията на групите за свободноизбираема подготовка за I-вия учебен срок