През настоящата година в училището няма часове по СИП