Днес в Професионалната гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" се обучават 403 ученика по 5 специалности в 19 паралелки. Не спира стремежът ни да сме в крак с времето и неговите изисквания. Всяка година предлагаме прием по нови професии и специалности. Стремежът ни е да подготвяме нашите ученици за реалните и високи изисквания на пазара на труда. Повечето от тях продължават образованието си във Висши учебни заведения. Други работят по специалността си в Търговище, а и в различни градове от страната. Ново съдържание, нови идеи и нови пориви... има ли ги? Те са реалност, защото учители и ученици имаме една цел - ДА НАМЕРИМ ВЕРНИЯ ПЪТ КЪМ НЕОБЯТНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПОЗНАНИЕТО! ДА СЪЗДАВАМЕ БЪДЕЩИ ИНФОРМАТИЦИ И ИКОНОМИСТИ!

КЪДЕ Е НАЧАЛОТО... През 1970 година, 105 развълнувани момчета и момичета, разпределени в 3 паралелки, за първи път прекрачват прага на новооткритото учебно заведение в Търговище - Икономически техникум "Титко Черноколев". Трудностите са много - да се създава материална база, да се гради авторитет, да се създава традиция. Първата сграда, която подслонява ТИ е тази на Първа гимназия, където са отделени 5 стаи. Началото поставят Невяна Добрева - Директор и учителите - Стела Дражева, Дора Абаджиева, Виолета Стефанова, Мария Николова, Стоянка Средкова, Живка Асенова, Тонка Христова. Със завидно възрожденско неспокойствие те "наливат основите". Днес, те са с побелели коси... Оставили са завинаги обаче, имената и съдбите си в летописите на училището. Събрали в себе си любовта и признателността на възпитаниците си - най-ценното богатство.

Минават годините. Сменят се преподаватели и ученици, сменя се и сградата - в III ЕСПУ, в СПТУ-ОХХП. От 1985 година училището най-после има свой дом - бившето II Основно училище. Времето динамично се променя. Микрокомпютърната техника навлиза скоростно в управлението на икономиката... завладява света. Екип от съмишленици, между които Диян Дечев, Елена Стефанова, Гергана Паскова прегръщат идеята за нови специалности, нужни за новото време - с езикови познания, компютърни умения и икономическа подготовка. Купени са и първите 16-битови компютри, за да дойде нова ера в историята на техникума. През 1989 година училището се преобразува в Техникум по икономическа информатика и става единственото по рода си средно икономическо учебно заведение в страната.

От 2003 година училището е професионална гимназия и с решение на Педагогическия съвет избира за свой патрон Джон Атанасов - бащата на съвременния компютър.