Прием за 2022/2023 учебна година

 

 

                   Подаване на документи за прием в 8 клас 05-07.07.2022г.

 

                  Записване на приетите ученици на I етап на класиране на     13-15.07.2022г.

 

     

       

 

VIII клас, 2022/2023 учебна година
Професия, специалност
Брой паралелки
Брой
ученици
Разширено изучаван чужд език
Учебен план Балообразуващи предмети
"Икономист-информатик"
"Икономическа информатика"
1
26
Английски език
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
 
/от Сидетелство за основно образование/,
География
 
/от Свидетелство за основно образование/

Икономист"
"Икономика и мениджмънт"
1
26
-
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
"Икономист-информатик"
"Икономическа информатика"
Обучение чрез работа /дуална система на обучение/
0,5
13
-
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
 
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
"Организатор интернет търговия"
"Електронна търговия"
 
0,5
13
-
БЕЛ
/от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
 
/от Сидетелство за основно образование/,
География
 
/от Свидетелство за основно образование/