Прием за 2018/2019 учебна година

        
       

          Решение на Педагогическия съвет на ПГИИ "Джон Атанасов"  10.01.2018 г., относно професиите и специалностите за прием на ученици, след завършено основно образование /седми клас/, за 2018/2019 учебна година.

/предстои утвърждаване/

 

VIII клас, 2018/2019 учебна година
Професия, специалност
Брой паралелки
Брой
ученици
Разширено изучаван чужд език
Учебен план Балообразуващи предмети
"Икономист-информатик"
"Икономическа информатика"
1
26
Английски език
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
 
/от Сидетелство за основно образование/,
География
 
/от Свидетелство за основно образование/

"Икономист-информатик"
"Икономическа информатика"
1
26
-
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
"Икономист"
"Икономика и мениджмънт"
1
26
Английски език
БЕЛ
 /от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
 
/от Сидетелство за основно образование/,
География
/от Свидетелство за основно образование/
"Данъчен и митнически посредник"
"Митническа и данъчна администрация"
 
1
26
-
БЕЛ
/от НВО-VII клас/,
Математика
 /от НВО-VII клас/,
I-ви чужд език
 
/от Сидетелство за основно образование/,
География
 
/от Свидетелство за основно образование/