Асистентски стаж

 

Училището ни кандидатства за прием на асистент по  Програма „Учене през целия живот”  към Секторна Програма „Коменски”. Кандидатурата ни получи висока оценка и в резултат на това от 1 декември 2012 започва асистентския стаж на Марина Лагуткина от Германия.

Дейностите , в които  асистентът ще участва  са свързани с  :

  1. Помощ в класната стая  чрез подпомагане на индивидуалната и групова работа на учениците.

  2. Преподаване на чужд език /немски/.

  3. Осигуряване на информация за Германия – Германската култура, бит, образователна система.

  4. Помощ при подбор и подготовка на необходимите материали за чуждоезиково обучение.

  5. Участие в извънкласни дейности – провеждане на занятия в кръжока по културни различия по Проект „Успех”

  6. Оказване на помощ по действащия Проект по Секторна Програма „Леонардо да Винчи”.

  7. Помощ при разработване на нов Проект по Програма „Коменски”

  8. Интегриране в училищния живот

  9. Издигане на европейското измерение на училището ни