“Образовани младежи не само за работа, а да създават работни места”

         • Неправителствена организация създадена през 1919 в САЩ
        • Нейната цел е да стимулира икономическия растеж и позитивната бизнес среда по света
      • За да постигне това тя предлага обучение по предприемачество под формата на различни програми, курсове и състезания в детски градини, училища и университети

 

                  Чрез тях младите хора придобиват

           • Предприемаческо мислене, поведение и култура
          • Практически умения за работа и включване в пазара на труда
          • Финансова грамотност
          • Бизнес умения и култура
                  

                    Джуниър Ачийвмънт България

            • В България Джуниър Ачйвмънт обучава повече от 31,000 млади хора над 450 училища в цялата страна
            • За 16 години в България над 160,000 ученика са минали обучение по програмите на Джуниър Ачийвмънт
            • За своите постижения и успехи Джуниър Ачийвмънт България получи наградата на JA-YE Europe за “Организация-модел” (Model organization) през 2007, 2010, 2011 и 2012г.

         

          В ПГИИ “Джон Атанасов” ще работим по две от програмите на “Джуниър Ачийвмънт”:


  “Бизнес етика” за ученици от 9а и 9б клас;
  “Учебна компания” за ученици от 10а и 11а клас