Проект "Иновации в преподаването и ученето" по КД1 "Мобилност",

сектор "Училищно образование" на програма "Еразъм+"

         

      Проектът е насочен към осигуряване на качествено образование и цели да подпомогне училището ни в амбициите му да подготвя младите хора за реално високите изисквания на пазара на труда, да откликне на потребностите на учениците, да засили интереса и мотивацията им за учене и придобиване на професионална квалификация.

      Обучителните дейности по време проекта включват следните две мобилности:

      1. Обучение по английски език за учители от професионалните училища - насочено както към лексиката и фразите, използвани в глобалната бизнес среда, правилната употреба на граматика, така и към иновативни подходи за преподаване.

     2. Мобилност за обучение извън класната стая, което разчупва шаблона ни за традиционните в преподавателската наука подходи и задачи, приложими в класната стая със средствата на иновативните открития в областта на педагогиката - стимулиране на критическото и творческото мислене чрез обучение на открито.

      Обучителни организации и наши партньори по проекта са Anglolang Academy of English, гр. Скарбъроу, Англия и Outdoor Environmental Education.

      Електронната книга на проекта може да намерите тук: