Проект "Европа през нашите очи"

по секторна програма "Коменски"

         

От 1.08. 2013 година училището ни работи по проект финансиран от секторна Програма „Коменски” към Цeнтър за развитие на човешките ресурси. Проектът, озаглавен "Европа през нашите очи" се вписва в една от мисиите на нашето училище: да се разбере, че въпреки   културните различия съществуват и много съответствия в ценностите на отделните народи. Различните култури  допринасят за формирането на критична преценка, на  лични вкусове и на информираност.

          Нашето училище заедно с училища в Германия, Полша, Испания, Италия и Португалия стартира проект, който ще започне  с разкриване на личността на едно дете, семейството му, любимите му места, всекидневния му  живот, училищния му живот, неговите навици за хранене, празниците, традициите и ще  завърши с разкриване на една обща култура с помощта на снимки.

          Чрез по-добро разбиране от учениците на собствената им култура, ние очакваме да се развие тяхната информираност както за собствената им идентичност и също на общата им европейска идентичност.

          Очакваме да накараме нашите  ученици да осъзнаят  с факта, че дори и да сме различни, ние също имаме много сходства с останалите европейски нации. Очакваме те да се почувстват граждани на обединена Европа.

 

Датите на визитите са:

1. Португалия - 17 - 23 ноември 2013 година

2. Италия - 9 - 15 февруари 2014 година

3. България - 23 - 29 март 2014 година

4. Полша - 24 - 29 октомври 2014 година

5. Испания - 1 - 7 март 2015 година

6. Германия - 7 - 13 юни 2015 година

Португалия

в Сардиния - Италия

 в България

         От 23 до 29 март 2014 година в нашето училище гостуваха мобилни групи от Португалия, Германия, Полша, Италия и Испания.  Всичките 20 ученици бяха настанени в домовете на десетте наши ученици ангажирани в този проект.
          Повече за престоя на нашите гости може да прочетете в рубриката Новини на вестник "Училищен живот"