ПГИИ "Джон Атанасов" е единственото учебно заведение в страната, което бе отличено за успешно изпълнение на проекта "Училище за млади предприемачи".

 

      На 16 декември 2014г. в град София се проведе Годишна Валоризационна конференция по Програмите „Учене през целия живот”, „Младежта в действие” и Програма „Еразъм+“. Във Валоризационната конференция взеха участие г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката при Народното събрание на Република България, проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, проф. Николай Денков - заместник-министър на образованието и науката, г-жа Лора Махлелиева-Кларксън – изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. Конференцията включи официална церемония по награждаване със сертификат за качество на организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти в рамките на Програмите „Учене през целия живот” и „Младежта в действие”, награждаване на победителите в конкурса за Европейски езиков знак 2014, обзор на първата година на програма „Еразъм+“ в България и представяне на творческите постижения на български образователни институции в занимателното изложение „И аз умея”.
     По програма "Учене през целия живот" бяха наградени  34 проекта. ПГИИ “Джон Атанасов” беще единственото учебно заведение в страната, което беще отличено за успешно изпълнение на проекта “Училище за млади предприемачи” по секторна програма “Леонардо да Винчи” и получи сертификат за качество. Наградата беше връчена от Калин Каменов – заместник министър на младежта и спорта.