Проект “Училище за млади предприемачи” по секторна програма “Леонардо да Винчи”

     

          В основата на проекта е целта да формира знания, умения и навици за започване на собствен бизнес след завършване на училище. Учениците ще придобият обща икономическа култура, умения за поемане на риск, лидерски умения.

      В Проекта са предвидени следните основни дейности: реализиране на виртуални уроци с използване на информационни и комуникационни технологии; практически занятия и информационни форуми; изграждане на Регионално бюро за бизнес инициативи и консултиране; информационни издания в помощ на предприемачи и интернет-приложения. Резултатите от изпълнението на дейностите ще бъдат публикувани на уеб-сайта на Проекта. Ще бъде издаден “Наръчник за стартиране на бизнес”, ще се създадт CD с виртуални уроци.
 

       Партньори на нашето училище в този Проект са професионални училища от Италия, Германия, Полша и Турция.
       

        Дейностите по Проекта включват и мобилности между партньорите.

        В периода 05-09.11.2012 г., ПГИИ “Джон Атанасов” ще посрещне представители на четирите партньорски училища – ученици и учители.

        Следващите срещи на партньорите са:
                    Май’ 2013 г. в Италия;
                    Юни’ 2013 г. в Германия;
                    Октомври’ 2013 г. в Полша;
                    Май’ 2014 г. в Турция.
       

         Проектът и партньорствата ще помогнат на учениците да се запознаят с обучението и образованието в приемащите училища. Срещите ще дадат възможност и на учителите да обменят опит в използването на ИКТ и различни методи на преподаване в професионалната подготовка.