Проект "Entrepreneurial child Strong society " на програма "Еразъм+"

         

     Проект Entrepreneurial child Strong society / Предприемаческо дете - Силно общество - 2020-1-BG01-KA229-079210_1, по НП на Erasmus+ стартира своето начало през 2020 г. В него участват училища от 5 държави - България, Полша, Хърватия, Турция и Северна Македония.

          ПГИИ "Джон Атанасов" е едно от петте училища, обединени от една обща цел - успешен бъдещ предприемач. В клубните дейности в нашето училище проектираме и произвеждаме предприемачески продукти. Изработваме различни модели и макети от рисунки върху стъкло и чаши, компютърни рисунки, картини от мъниста и камъни и др. Предприемачеството се показва като едно от основните умения, които всеки човек трябва да притежава през 21 век. Една от най-големите пречки пред предприемачеството е страхът от провал. Предоставяме на нашите ученици необходимите възможности и познания в областта на предприемачеството и им позволяваме да изпитат чувството на успеха. Така те преодоляват своите притеснения и постепенно се изграждат като успешни предприемачи на бъдещето. В училище стартирахме редица клубни дейности и обучения по проекта, чрез които те развиват своите умения в тази област:.

 ✅Начертаване на пътната карта, която да се следва в предприемачеството;

✅Да се идентифицират подходящи възможности за предприемачество;

✅Трудностите, срещани в предприемачеството;

✅Анализиране на пазарни проучвания и определяне на рискови фактори;

✅Определяне на конкурентна стратегия в предприемачеството

          До този момент нашите ученици и тези на партньорите ни изработиха лого на проекта и заедно отбелязахме Седмицата на предприемачеството. Проведоха се няколко дискусии по различни теми. Учениците и учителите се включиха в играта "Kahoot", чиято основна цел бе опознаване на участниците и техните държави.

Всички отбори изработиха табла по проекта и ги представиха.

На 29 ноември предстои визита в Хърватска.

Екип по проекта:

➡️Координатор е г-жа Милена Иванова, старши учител по ИТ,

➡️Ръководител е г-жа Стела Колева, старши учител по английски език.