Проект "От ИКТ грамотност към ИКТ компетентност"

         

     „On the Way to the Future“ е проект, фокусиран върху създаването на чувство за принадлежност към Европейския съюз чрез познаването на различни културни, религиозни и етнически среди и насърчаване и преоценка на местните традиции и култури чрез различни, а понякога и далечни европейски страни.

          Проектът възнамерява да развие правилните умения, ангажираност и знания за създаването на европейска училищна туристическа агенция със специално внимание на мотивацията, ангажираността и културния туризъм.

          Училищата- партньори са от различни региони на Европа (Франция,Румъния,Турция, Хърватия и България). Те са на различно социално-икономическо ниво на развитие, но имат висока степен на осведоменост относно ролята на училищното и извънучилищното образование за развитието на духа на инициатива и предприемачество в европейското пространство