BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

    У
чилище за
    Себеутвърждаване и
    Подготовка към
    Европейски
    Хоризонти
    (У С П Е Х )

Целева група по проекта са всички държавни и общински училища, без средищните училища.
Брой лица от целевата група, включени в проекта: 483 000 ученици.
Обща стойност на проекта: 99 452 270.90 лева.

За повече информация:  http://uspeh.mon.bg/?m=1

Нашето училише се включва за четвърта поредна година в проекта на Европейския соцоален фонд  - “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Във връзка с този проект от началото на учебната 2014/2015 година в ПГИИ “Джон Атанасов” ще се провеждат следните 21 извънкласни дейности, в които ще участват общо 242 ученици, от всичките 368 в училището:

Област

Наименование

Бр. ученици

Ръководител

1.

Културни компетентности

Ателие - Арт фантазия

14

Светлана Николова

2.

Дигитални компетентности

Рекламно издателска къща

12

инж. Галя Петрова

3.

Природоматематически науки

Астрономия

10

Антоанета Николова

4.

Здравно образование Зелени патрули 10 Антоанета Николова

5.

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

Етнографски облик и история на родния край

12

Росен Пеев

6. Здравно образование Сексуално и репродуктивно здраве 13 Росен Пеев
7. Културни компетентности Ателие - Цветарска работилница 12 Надя Гайдарова

8.

Здравословен начин на живот Екологично образование 12 Надя Гайдарова

9.

Здравословен начин на живот

Фитнес и сила

12

Косьо Костов

10.

Здравословен начин на живот

Фитнес и красота

12

Косьо Костов

11.

Дигитални компетентности

Фотография

15

Пламен Петров

12. Комуникативни умения на чужд език Пътуване из Англоезичния свят 10 Антон Станков
13. Комуникативни умения на чужд език Поглед към Британската история през вековете 10 Антон Станков
14. Граждански компетентности Приложни изкуства 10 Милена Иванова
15.

Дигитални компетентности

Вътрешен интерийор 10 Милена Иванова
16. Културни компетентности Волейболни звезди 10 Делян Йорданов
17. Здравословен начин на живот Футзал 10 Делян Йорданов
18. Граждански компетентности Спазвай правилата 15 Стелияна Кръстева
19. Здравословен начин на живот Диви и красиви 12 Албена Рашева
20. Културни компетентности Китара 8 Ивайло Стоименов
21. Здравно образование Тенис в училище 10 Кенан Рушудов