ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

 

     През месец декември 2014година, ученици от специалност Икономическа информатика и Икономическо информационно осигуряване, Малък и среден бизнес и Митническо и данъчно обслужване от Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”, гр. Търговище се включиха във втория етап на проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” . Бенефициент на проекта е Министерство на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

     Общо 119 ученици от 10 и 11 клас, отговарящи на изискванията за включване в проекта, бяха разпределени в 11 фирми -БКС Търговище ЕООД, Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД, Търговско-промишлена палата, Дом на науката и техниката, Териториално статистическо бюро, БЕРК ИНС ЕООД, Пенсионно-осигурителна компания „Съгласие”АД, Информационно обслужване АД клон Търговище, “БАЛАН-33” ООД-Търговище, “Гайдарова” ЕООД-Търговище и ТОНИ ТУР.

     От 08.12.2014 г. учениците провеждат практиката си в реална работна среда като по този начин надграждат своите знания, практически умения и компетентности.Практиката протича безпроблемно и ученици и работодатели изказват своето задоволство. Ученическата практика е с продължителност 240 часа, а след успешното й приключване учениците ще получат Сертификат за завършено практическо обучение по проекта.

     Нашите ученици по време на стартиране на проект "Ученически практики".

Нашите ученици по време на стартиране на проект "Ученически практики"

Нашите ученици по време на мониторинг и междинно оценяване