Събития по проект "Твоят час"

         

Посещение на ДФ „Земеделие“ град Търговище

 

        На 31.01.2017 година учениците от кръжок „Азбука на успешния бизнес“ с ръководител Невяна Кънева и от кръжок „Млад предприемач“ с ръководител Елка Маркова посетиха Областната дирекция към ДФ „Земеделие“ град Търговище с директор Милка Ангелова.
        Наши лектори бяха: Мъстан Абилов - старши юрисконсулт, Нейко Нейков – старши експерт и Таня Станкова – старши юрисконсулт. Те изясниха общата нормативна уредба, ръководството, структура и дейността на ДФЗ. С конкретни примери разгледаха схемите за подпомагане на земеделски стопани.
        Учениците бяха провокирани да изкажат своите предприемачески идеи, свързани със селскостопанския бизнес. Много от тях се базираха на опита на своите родители, които отглеждат животни, пчели и селскостопански култури.
        Интересът към осигуряваната финансова подкрепа за земеделските стопани по линия на държавните помощи със средства от националния бюджет чрез краткосрочни и дългосрочни финансовии инструменти бе изключително голям.
        Специалистите от Областната дирекция отговориха компетентно на всичи въпроси на учениците и им пожелаха успехи.

 

Посещение на Община Търговище

 

       Поводът за срещата, провела се на 14.02.2017 г., бе участието на училището в проект „Твоят час”, който цели да обогати познанията им в сферата на предприемачеството и бизнеса. Учениците са от 10 и 11 клас и участват в създадените по проекта групи „Млад предприемач” и „Азбука на успешния бизнес”. Техни ръководители са Елка Маркова и Невяна Кънева.
        Кметът д-р Дарин Димитров представи политиките на Община Търговище за привличане и подкрепа на инвеститори пред ученици от Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”.
        На срещата в Община Търговище присъстваха зам. – кметовете Емине Якубова и Валентин Велчев, както и директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” Косьо Костов.
        Участие взеха представители на съвет за обществен мониторинг „Твоят час“ Виолета Вичева-Иванова и Валянтина Янакиева.
        След кратка презентация, представяща икономическия потенциал на Търговище, учениците бяха запознати с основни моменти от подготвяната Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Търговище. Предстои текстовете й да бъдат обсъдени с представители на бизнеса, организации, работещи в икономическия сектор, както и с гражданите, преди да се внесе в Общинския съвет. Чрез нея се предвижда създаване на ред за получаване на облекчени срокове за обработка на документация от администрацията, индивидуално обслужване за инвеститори и други мерки за подкрепа на икономическата активност в общината.
        
Особено голям интерес за учениците предизвика темата за новата визия на панаира, която д-р Димитров и зам. кметът Емине Якубова поставиха пред учениците. Сред техните предложения са осигуряване на повече възможности за забавление, организиране на концерти всяка вечер от панаирната седмица, провеждане на състезания между училищата и други.

Участие в Община кръг по тенис на маса

 

       На 22.02.2017г. ученици от ПГИИ "Джон Атанасов" в взеха участие в общинския кръг по тенис на маса на Ученически игри 2017г..
       Училищният отбор изцяло беше сформиран от участници в група по тенис на маса по проект "Твоят час". В турнира участваха отбори от шест училища от община Търговище. С оглед на лошия жребий отборът на училището се класира на 3 място след оспорвани срещи с отборите на ІІ СУ "Проф. Н. Маринов" и на ОУ "Христо Ботев", с. Лиляк. Учениците от отбора Мустафа Мехмедов Мустафов, Николай Красимиров Николаев, Бирджан Мехмедов Ахмедов и Метин Мустафов Мехмедов демонстрираха добра техника и борбеност в срещите.