Събития по проект "Твоят час"

         

 Посещение на Народното събрание на РБ-я и Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в град София

     През месец април 2017година, ученици от кръжок „Млад предприемач“ с ръководител Елка Маркова и от кръжок „Азбука на успешния бизнес“ с ръководител Невяна Кънева по проект "Твоя  час" посетиха  Народното събрание и Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в град София.

     Младите предприемачи бяха запознати с кратка историческа справка за Народното събрание, неговата хронология чрез снимков материал, с основните му  функции и организацията на работа. С голям интерес учениците присъстваха на пленарно заседание на Народното събрание.

     В Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия се проведе анкета с учениците, след което бяха запознати  с мисията, целите и задачите на агенцията.

     Най-голямо въздействие оказа презентация за конкретни действия осъществени от Агенцията за подпомагане на малкия и среден бизнес и подкрепа на иновативни производства в страната.

     

 Финална изява на група "Информационни технологии"

     Ученици от групата по "Информационни технологии" представиха презентация на тема "Моето училище" пред съученици от своя клас.

     Заедно изготвиха табло със снимки от посещението на исторически и археологични забележителности във Велико Търново. Снимките от събитието бяха обработени от учениците със специализирани графични редактори.

     г-жа Иванова сподели: "Моята цел като ръководител на групата беше да съчетая задължителната подготовка в усвояването и придобиването на знания и умения по ИТ чрез нестандартното и креативно представяне на учебния материал."

 Финална изява на група "Аз обичам природата, родния край и България"

     Финалната изява бе проведена в регионална библиотека „Петър Стъпов“. Директорът на библиотеката г-жа Росица Куцарова разказа за съсдадения с тяхно участие и обществеността на гр. Търговище справочник-алманах „Природните богатства на Търговищкият край“. Отгови и на много въпроси за места неизвестни досега.

     Гости на събитието бяха г-жа В. Янакиева и Г. Петрова от обществения мониторинг по проект „Твоя час“ и г-н Пеьо Беров от обществен съвет на ПГИИ „Джон Атанасов“.