Събития по проект "Твоят час"

         

 Финална изява на група "Тенис на маса"

 

       На 08.06 се състоя представителното занятие на кръжока "Тенис на маса" по проект "Твоят час" на тема: Провеждане на открит училищен турнир по тенис на маса-индивидуално.
       В турнира взеха участие ученици от 8, 9, 10 и 11 клас. Игра се по схемата на елиминациите. Проведоха се доста оспорвани срещи. Ученициет демонстрираха добри технически умения, имаше доста атрактивни разигравания и обрати в срещите. Участниците както и публиката се наслаждаваха на играта, цареше дух на толерантност, съчетано с желание за победа.
       Тунирът показа, че основните цели на проекта за учениците от групата по тенис на маса са реализирани: усъвършенствани техники за движение, за удар по топчето, умение да се води играта, борбеност, самообладание, стремеж към победа.

 Финална изява на група "Млад предприемач"

 

       На 11.05 се състоя представителното занятие на кръжока "Млад предприемач" по проект "Твоят час" .
       Учениците разработиха и представиха модели на предприятия с различен предмет на дейност,обосноваха начини за създаване на предприятие,производствените фактори,пазарните позиции и др. така че, бълг.предпр. да отговорят на Европейските изисквания.
       Гости на събитието бяха представители на обществения мониторинг по проекта и ученици от различни класове.

 Финална изява на група "Азбука на успешния бизнес"

       На 19.05.2017 г. се проведе представително занятие за представяне на дейността на клуб “Азбука на успешния бизнес” с ръководител Невяна Кънева. Основна цел на представителното занятие бе насърчаване на предприемаческия дух сред учениците за по-лесна приспособимост на трудовия пазар, разгръщане на творчеството, новаторството и инициативата като ключови умения за практическо реализиране на идеите им.

       Членовете на екипите презентираха своите проекти.

       В презентациите си учениците убедително развиха своите идеи за създаване на бизнес, аргументираха избора на най-подходящите форми за неговото осъществяване и начини на финансиране на проектите си.

Финална изява на група "Кино и технологии"

       На 04.05.2017г. се проведе заключителна представителна изява на групата „Кино и технологии“ по проект „Твоя час“. Участниците в групата представиха проектите си разработени с материали събирани по време на проекта. Учениците бяха подбрали най-интересните и запомнящи се моменти от събития, празници, екскурзии и др. Гости на изявата бяха г-жа Галя Петрова представител на обществения мониторинг по проект „Твоя час“ и г-жа Албена Рашева – заместник-директор на ПГИИ „Джон Атанасов“, която поздрави участниците. Най-добрите проекти бяха отличени с грамоти.

Финални изяви на групите "Математика" и "Математика за всички"

       Представителна изява на кръжок "Матеметика" по проект "Твоят час". Учениците представиха подготвени от тях презентации за живота на Питагор и интересни факти от математиката. Заедно с г-жа Христова демонстрираха как се работи с многомишковата технология ЕНВИЖЪН.