Паралелки в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

 

VIII a    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Николинка  Христова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 0 бр.

 

 

VIII б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика" - дуална 1/2

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 0 бр.

VIII б    професия "Организатор интернет търговия", специалност "Електронна търговия"  1/2

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 0 бр.

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Антонина  Георгиева

 

VIII в    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Невена  Ангелова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 0 бр.

 

IX a    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Милена Иванова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 0 бр.

 

IX б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика" - дуална 1/2

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 0 бр.

IX б    професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес"  1/2

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 0 бр.

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Станислава Божкова

 

IX в    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Ивелина Симеонова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 0 бр.

 

X а професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Дилян Димов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 1 бр.

 

X б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика" III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Антон Асенов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 4 бр.

 

X в професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Светлана Петрова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 12 бр.

 

X г професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Деан Драганов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 5 бр.

 

XI а   професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Светлана  Николова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 0 бр.

 

XI б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Петя  Каролева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 5 бр.

 

XI в   професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Делян Йорданов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г.  - 12 бр.

 

XI г    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Кенан Рушудов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 9 бр.

 

XII а    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Стелияна Кръстева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 7 бр.

 

 XII б  професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Росен Пеев

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 1 бр.

 

XII в    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Диана Байчева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 8 бр.

 

XII г    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Дияна Димова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 01.10.2022 г. - 2 бр.