Паралелки в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

 

VIIIа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Валентина Янакиева

училищен учебен план

VIIIб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Галя Петрова

училищен учебен план

VIIIв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Петя Вълчева

училищен учебен план

VIIIг    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Надя Гайдарова

училищен учебен план

IXа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Станислава Божкова

училищен учебен план

IXб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на профес.квалификация, класен ръководител - г-жа Татяна Георгиева

учебен план

IXв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Деян Драганов

училищен учебен план

Xа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та стен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Милена Иванова

училищен учебен план

Xб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Хрюстем Азизов

училищен учебен план

Xв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Антон Станков

училищен учебен план

XIа    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Николинка Христова

училищен учебен план

XIб    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Крум Крумов

училищен учебен план

XIв    професия "Данъчен и митнически посредник, специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Кенан Рушудов

училищен учебен план

XIIa    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Стелияна Кръстева

училищен учебен план

XIIб    професия "Оператор информационно осигуряване", специалност "Икономическо информационно осигуряване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Невяна Кънева

училищен учебен план

XIIв    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Светлана Николова

училищен учебен план