Национална олимпиада по счетоводство

     Ученици от ПГИИ „Джон Атанасов” град Търговище с отлични резултати на национална олимпиада по счетоводство

     На 29.10.2016г. се проведе национална олимпиада по счетоводство за ученици, организирана от катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет – Варна. Мероприятието бе тържествено открито от проф. д-р Евгени Станимиров, заместник-ректор по учебна дейност и акредитация. Приветствие към участниците отправи и ръководството на катедра "Счетоводна отчетност" – доц. д-р Слави Генов, ръководител катедра, и доц.д-р Венелин Георгиев.

     В олимпиадата се включиха общо 132 участника от 11 училища от десет града в страната.

     Учениците от ПГИИ ”Джон Атанасов” гр.Търговище, с ръководител Невяна Кънева се представиха изключително добре, демонстрираха завидни знания в сферата на счетоводството и показаха, че имат потенциал да се развиват в тази област.

     Всички ученици получиха сертификат за участие. На участниците от нашето училище, които се отличиха с успеваемост над 75 %, а това са:

Десислава  Пламенова   Димчева - 11 "а" клас

Кристина   Стоянова   Кюркчиева - 11 "а" клас

Симге   Сабриева   Алиева - 11 "а" клас

София   Руменова   Манасиева - 11 "а" клас

Теодора   Иванова   Арсова - 11 "а" клас

Трифон   Ивалинов   Ботев - 11 "а" клас


 се предостави възможността да бъдат приети без приемен изпит в предлаганите специалности „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“, със срок две години.

     Освен състезанието, за учениците бяха организирани различни изненади и мероприятия. Те имаха възможност да разгледат новата Аула на Икономически университет – Варна, обновените библиотека и Спортен комплекс. За учителите беше организирана среща с ръководството на катедрата, в която се дискутираха редица проблеми в обучението и реализацията на младите в счетоводната професия.