1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН

     По повод 1-ви декември учениците от Ученическия съвет сами подготвиха червените лентички символ на този ден. С тях закичиха, както своите съученици така и целия учителски колектив. Цветомира от 9клас, Николай и Мустафа от 10 клас, които бяха включени в обучението на РЗИ - Търговище "Връстници обучават връстници", предадоха на деветокласниците наученото.

     Повече снимки може да разгледате във Фейсбук страницата на училището:

     Закичване на ученици и учители с червена лентичка