Администрация

 

Главен счетоводител

    Соня Цонева
    тел. за контакти:    0878/150 122
                               

 

Завеждащ административна служба

    Маргарита Стойнева
    тел. за контакти:      0879/150 152
                             

 

Технически сътрудник

 Иванка Стойкова

тел. за контактии:      0878/150 121 

                          

 

 

Домакин - Драгомир Драгомиров