Администрация

 

Главен счетоводител

    Соня Цонева
    тел. за контакти: 0601/6 54 25
                                0878/150 122

 

Касиер - счетоводство

    Маргарита Стойнева
    тел. за контакти: 0601/6 54 25
                             0879/150 152

 

Завеждащ административна служба (секретар)

    Мариана Русинова
    тел. за контакти: 0601/6 36 59
                             0878/150 121

 

Технически сътрудник - Иванка Стойкова

 

Техник компютърни системи - Николай Долапчиев

 

Домакин - Драгомир Драгомиров