Ръководство

 

Директор
    г-жа Виолета Вичева-Иванова
 

За контакти: сл. тел.: 0601/6 43 09
                                     0878/150 124

 

Заместник-директор
   
   
   

 За контакти: сл. тел.: