Ръководство

 

Директор
    г-н Георги Димитров Николов
    директор на училището от 1998 година
 


   

За контакти: сл. тел.: 0601/6 43 09
                                         0889/524 566

 

Заместник-директор
    г-жа Виолета Вичева-Иванова
    зам.-директор от 2017 година

   

    За контакти: сл. тел.: 0601/6-36-59
                                         0878/150 123