Педагогически съветник

г-жа Марина Маринова Приемно време:
Понеделник 12:00 - 16:00 часа
Вторник 07:30 - 14:00 часа
Сряда 07::30 - 14:00 часа
Четвъртък 07:30 - 14:00 часа
Петък 07:30 - 14:00 часа

Приоритетни дейности

  •  индивидуално, семейно и училищно консултиране
  •  работа с групи ученици във формата на психологически тренинг
  •  индивидуална и групова психологическа диагностика

План за работата на педагогическия съветник

Училищен механизъм срещу тормоза

Координационен механизъм за обгрижване на случаи на деца в риск