Психолог

г-жа Соня Йорданова Приемно време:
Понеделник 08:00 - 14:00 часа
Вторник 08:00 - 14:00 часа
Сряда 08:00 - 14:00 часа
Четвъртък 08:00 - 14:00 часа
Петък 08:00 - 14:00 часа

Приоритетни дейности

  •  индивидуално, семейно и училищно консултиране
  •  работа с групи ученици във формата на психологически тренинг
  •   индивидуална и групова психологическа диагностика

Училищен механизъм срещу тормоза

Координационен механизъм за обгрижване на случаи на деца в риск