Учители в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

Български език и литература
Немски език
Пламен Захариев
Дияна Димова
Кенан Рушудов
Весела Пенчева
   
Английски език
Стела Колева
Юлияна Нуцолова
Антон Станков
Николета Николова

Математика
Красимира Христова
Стелияна Кръстева
Професионална подготовка по
информатика
Професионална подготовка по икономика
Антоанета Николова
Валентина Янакиева
Галя Петрова
Милена Иванова
Николинка Христова
Татяна Георгиева
Николай Долапчиев - РНИКТ

Светлана Николова
Надя Гайдарова
Станислава Божкова
Петя Вълчева
Нели Петкова
Ивелина Симеонова
Илиян Ангелов
История и цивилизация
Росен Пеев
Соня Йорданова

Физическо възпитание и спорт
Делян Йорданов
Дилян Димов
Антон Асенов
Биология и здравно образование
Петя Каролева/Деница Маринова
География и икономика
Деан Драганов
Химия и опазване на околната среда
Светлана Петрова
Физика и астрономия

Антонина Георгиева
Философски цикъл
Диана Байчева