Учители в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

Български език и литература
Немски език
Пламен Захариев
Дaниела  Стойкова-лектор
Дияна Димова
Кенан Рушудов
Весела Пенчева
   
Английски език
Стела Колева
Юлияна Нуцолова
Антон Станков


Математика
Красимира Христова
Стелияна Кръстева
Професионална подготовка по
информатика
Професионална подготовка по икономика
Антоанета Николова
Валентина Янакиева
Галя Петрова
Милена Иванова
Николинка Христова
Татяна Георгиева
Николай Долапчиев - РНИКТ

Надя Гайдарова
Станислава Божкова
Петя Вълчева
Нели Петкова
Ивелина Симеонова
Илиян Ангелов
Невена Ангелова
История и цивилизация
Росен Пеев


Физическо възпитание и спорт
Делян Йорданов
Дилян Димов
Антон Асенов
Биология и здравно образование
Петя Каролева
География и икономика
Деан Драганов
Химия и опазване на околната среда
Светлана Петрова
Физика и астрономия

Философски цикъл
Диана Байчева