Учители в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

Български език и литература Руски език
Маргарита Костадинова
Немски език
Пламен Захариев
Дияна Димова
Маргарита Костадинова
Кенан Рушудов
   
Английски език
Стела Колева
Юлияна Нуцолова
Антон Станков
Елена Александрова

Математика
Красимира Христова
Стелияна Кръстева
Професионална подготовка по
информатика
Професионална подготовка по икономика
Антоанета Николова
Валентина Янакиева
Галя Петрова
Милена Иванова
Николинка Христова
Татяна Георгиева

Елка Маркова
Светлана Николова
Невяна Кънева
Надя Гайдарова
Станислава Божкова
Петя Вълчева

История и цивилизация
Росен Пеев

Физическо възпитание и спорт
Христо Христов
Делян Йорданов
Биология и опазване на околната среда
Елена Илиева/ Хрюстем Азизов
География и икономика
Деан Драганов
Химия и Физика
Крум Крумов
Философски цикъл
Диана Байчева