Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Добри практикиМероприятия

Час по право

УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

ЗАЕДНО В ЧАС ПО ПРАВО

Днес в ПГИИ „Джон Атанасов“ Търговище се проведе изнесен урок, във връзка с инициативата на РУО – Търговище и МОН, за участие на родителите в образователния процес.

Темата за „Основните права и задължения на българските граждани според Конституцията на Р. България “ бе разгледана в 11а клас, по интересен и интерактивен начин, от г-жа Светлана Николова, старши учител по икономически дисциплини в часа по право.

По време на урока дейно участие взеха, както учениците, така и техните родители.