Олимпиади и състезания

КЛАСИРАНЕ

при провеждане на областен кръг на ученически олимпиади през учебната 2022/2023 година

Протокол за резултати на учениците от 4 до 6 клас, участвали в Областен кръг на олимпиада по математика на 12.02.2023

Протокол за резултати на учениците от 7 до 12 клас, участвали в Областен кръг на олимпиада по математика на 12.02.2023