Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Олимпиади и състезания

КЛАСИРАНЕ

при провеждане на областен кръг на ученически олимпиади през учебната 2023/2024 година

Протокол за резултати на учениците от 4 до 6 клас, участвали в Областен кръг на олимпиада по математика на 11.02.2024

Протокол за резултати на учениците от 7 до 12 клас, участвали в Областен кръг на олимпиада по математика на 11.02.2024