Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Графици

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

14.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас

 2.  Неучебни дни22.09.2022 г. Ден на независимостта на България

01.11.2022 г. Ден на народните будители

24.12.2022 г. – Бъдни вечер,25 и 26.12.2022 г. Рождество Христово

01.01.2023 г. Нова година

03.03.2023 г. 3март – Ден на Освобождението на България от османско иго

01.05.2023 г. Ден на труда и на международната работническа солидарност

06.05.2023 г. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

24.05.2023  Ден на светите братя Кирил и Методи , на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г.   за I – XII клас

4. Край на втория учебен срок

 12.05.2023 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

 30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)