Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Контакти

ПГИИ „Джон Атанасов“

гр.Търговище,ул.“Братя Миладинови“ 42 , пк.7700

За връзка:

Директор: телефон/факс 0601/64309З , моб.тел. 0878/150124

Зам.директор:

Счетоводител: 0878/150122

Завеждащ административна служба: 0879/150152

Технически сътрудник: 0878/150121

e-mail : info-2500601@edu.mon.bg
e-mail: pgii@mail.bg
facebook: ПГИИ“ДЖОН АТАНАСОВ“