9 клас

9а – професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Милена Иванова

Училищен учебен план:

9б – професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ – дуална 1/2

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Станислава Божкова

Училищен учебен план:

9б – професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“  1/2

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Станислава Божкова

Училищен учебен план:

9в – професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Ивелина Симеонова

Училищен учебен план: