Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

9 клас

9а – професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Николинка  Христова

Училищен учебен план:

9б – професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ – дуална 1/2

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Нели Петкова

Училищен учебен план:

9б –    професия „Организатор интернет търговия“, специалност „Електронна търговия“  1/2

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Нели Петкова

Училищен учебен план:

9в – професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Невена  Ангелова

Училищен учебен план: