Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ДОКУМЕНТИ

Правилник за дейността на училището

Графици

  • Дневен режим
  • Седмично разписание
  • График за консултации
  • График за класни и контролни
  • График за дежурство на учители
  • График за индивидуални срещи

Стипендии

Олимпиади и състезания

ДЗИ

COVID-19