Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Месец: ноември 2023

Национална програма “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В ПГИИ “ДЖОН АТАНАСОВ“

В Деня на християнското семейство и християнската младеж в ПГИИ „Джон Атанасов“ се проведе открит урок на тема „Мостът между

Read More