Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Месец: февруари 2024

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

По случай Националния празник на България – 3 март, ПГИИ „Джон Атанасов“ обявява училищен конкурс за компютърна презентация на тема

Read More