Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Месец: април 2024

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА ИСТОРИЦИТЕ НА ПГИИ „ДЖОН АТАНАСОВ“

Започваме новата седмица с чудесна новина и още успехи за нашите прекрасни ученици! Във връзка с Националния празник на България

Read More