Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ДЗИ

2023година

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

СЕСИЯ  МАЙ / ЮНИ 2023Г.

1.Изпит по теория на професията    19.05.2023г. начален час 08:30

2.Изпит по практика на професията  23.05.2023г. начален час 08:30

Срок за подаване на заявленията  03.02.2023г. – 18.02.2023г.

СЕСИЯ  АВГУСТ / СЕПТЕМВРИ  2023Г.

1. Изпит по теория на професията    24.08.2023г. начален час 08:30

2. Изпит по практика на професията  25.08.2023г. начален час 08:30

Срок за подаване на заявленията  01.05.2023г. – 15.08.2023г.

Заповед на министъра на образованието и науката.

ИНСТРУКТАЖ НА ЗРЕЛОСТНИКА ЗА ДЗИ

ИНСТРУКТАЖ НА КВЕСТОРА ЗА ДЗИ

За изпитите за придобиване на професионална квалификация.