COVID-19

Необходими документи за преминаване в електронно обучение от разстояние (ОЕСР)

 Документи

По медицински причини, свързани с ученик

Заявление от родител

Заявление от ученик

Декларация от родител

По медицински причини, свързани с член от семейството

Заявление от родител

Заявление от ученик

Декларация от родител

По желание

Заявление от родител

Заявление от ученик

Декларация от родител