Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

По случай Националния празник на България – 3 март, ПГИИ „Джон Атанасов“ обявява училищен конкурс за компютърна презентация на тема

Read More
Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

146 години от освобождението на град Търговище

Днес, 29 януари отбелязваме 146 г. от Освобождението на гр. Търговище от османска власт. Ученици и учители от ПГИИ „Джон

Read More
Добри практикиМероприятияНационална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

ИНОВАТИВЕН КАБИНЕТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – СЪЧЕТАНИЕ НА ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ

По случай отбелязването на 146 г. от Освобождението на Търговище от османско владичество, ПГИИ „Джон Атанасов“ представи обновения иновативен кабинет

Read More
Национална програма “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В ПГИИ “ДЖОН АТАНАСОВ“

В Деня на християнското семейство и християнската младеж в ПГИИ „Джон Атанасов“ се проведе открит урок на тема „Мостът между

Read More