Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Прием

Свободни места след трето класиране за 2023 /2024 :

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА – 0

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – 4

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – 4

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – 0

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – 0