Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

11 клас

11 a    професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н Дилян Димов

Училищен учебен план:

11 б    професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н Антон Асенов

Училищен учебен план:

11 в професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Митническа и данъчна администрация“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Светлана Петрова

Училищен учебен план:

11 г професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н Деан Драганов

Училищен учебен план: