Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

8 клас

8а – професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Надя Гайдарова

Училищен учебен план:

8б – професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа инж. Галя Петрова

Училищен учебен план:

8в –    професия „Организатор интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“  1/2

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Весела Пенчева

Училищен учебен план:

8в – професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“ 1/2

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Весела Пенчева

Училищен учебен план:

8г – професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н д-р Илиян Ангелов

Училищен учебен план: