Свободни места в паралелките

8a специалност „Икономическа информатика“ – 1 бр.

1/2-дуална специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

1/2 специалност „Електронна търговия“  – 0 бр.

специалност „Икономика и мениджмънт“ – 1 бр.

специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

1/2-дуална специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

9б 1/2 специалност „Електронна търговия“  – 0 бр.

специалност „Малък и среден бизнес“ – 1 бр.

10а специалност „Икономическа информатика“ – 1 бр.

10б специалност „Икономическа информатика“ – 3 бр.

10в специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 12 бр.

10г специалност „Икономика и мениджмънт“ – 5 бр.

11а специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

11б специалност „Икономическа информатика“ – 6 бр.

11в специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 13 бр.

11г специалност „Икономика и мениджмънт“ – 13бр.