Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Свободни места в паралелките

8a специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

специалност „Приложно програмиране“ – 3 бр.

1/2 специалност „Електронна търговия“  – 0 бр.

1/2 специалност „Оперативно счетоводство“  – 4 бр.

8г специалност „Икономика и мениджмънт“ – 2 бр.

9a специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

1/2-дуална специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

1/2 специалност „Електронна търговия“  – 1 бр.

специалност „Икономика и мениджмънт“ – 0 бр.

10а специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

10б 1/2-дуална специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

10б 1/2 специалност „Електронна търговия“  – 1бр.

10в специалност „Малък и среден бизнес“ – 2 бр.

11а специалност „Икономическа информатика“ – 1 бр.

11б специалност „Икономическа информатика“ – 3 бр.

11в специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 12 бр.

11г специалност „Икономика и мениджмънт“ – 5 бр.

12а специалност „Икономическа информатика“ – 0 бр.

12б специалност „Икономическа информатика“ – 8 бр.

12в специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 14 бр.

12г специалност „Икономика и мениджмънт“ – 11 бр.