Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Администрация

   Главен счетоводител:   

  Соня Цонева    

тел. за контакти:   0878/150 122   

            

Завеждащ административна служба:   

Маргарита Стойнева   

тел. за контакти:   0879/150 152  

                      

Технически сътрудник:    

Иванка Стойкова

тел. за контакти:    0878/150 121  

                     

 Домакин :     

Драгомир Драгомиров