Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Педагогически съветник

Марина  Маринова

Приемно време

Понеделник        12:00 – 16:00 часа
Вторник               07:30 – 14:00 часа
Сряда                  07::30 – 14:00 часа
Четвъртък           07:30 – 14:00 часа
Петък                   07:30 – 14:00 часа

Приоритетни дейности

  •  индивидуално, семейно и училищно консултиране
  •  работа с групи ученици във формата на психологически тренинг
  •  индивидуална и групова психологическа диагностика

План за работа на педагогическия съветник

Координационен механизъм за обгрижване на случаи на деца в риск