Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Преподавателски колектив

Български език и литература

Дияна Димова

Кенан Рушудов

Весела Пенчева

Математика

Красимира Христова

Стелияна Кръстева

Английски език

Стела Колева

Юлияна Нуцолова

Дарина Костова

Немски език

Пламен Захариев

История и цивилизация

Росен Пеев

География и икономика

Деан Драганов

Философски цикъл

Диана Байчева

Биология и здравно образование

Петя Каролева

Химия и опазване на околната среда

Светлана Петрова

Физика и астрономия

Петя Каролева

Физическо възпитание и спорт

Делян Стефанов

Дилян Димов

Антон Асенов

Професионална подготовка по информатика

Антоанета Николова

Валентина Янакиева

инж. Галя Петрова

Милена Иванова

Николинка Христова

Татяна Георгиева

инж. Николай Долапчиев – РНИКТ

Професионална подготовка по икономика

Светлана Николова

Надя Гайдарова

Станислава Божкова

Петя Вълчева

Нели Петкова

Ивелина Симеонова

д-р Илиян Ангелов

Невена Ангелова