Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Ръководство

Директор
г-жа Виолета Вичева-Иванова
   
 Контакти:  тел.: 0601/6 43 09 ; 0878/150 124

 

Заместник-директор      
 Контакти: тел.: